úterý 13. února 2018

Nominace na nejlepší carte maximum roku 2017

I v letošním roce bychom rádi vybrali nejlepší maxikartu roku 2017, která se bude dále ucházet o titul nejlepší maxikarty světa roku 2017.

ukázková maxikarta z roku 2017 - trojí shoda námětu

Nominovat své počiny můžete opět i vy - sběratelé analogických pohlednic, kteří jste registrovaní v Sekci sběratelů cartes maximum při SSČZS SČF. Podmínky nominace uveřejňuji níže.

1/ cartes maximum musí být vytvořeny ze známek vydaných v roce 2017 (kat.číslo 913-956) a znehodnoceny poštovním razítkem s datem v roce 2017

2/ cartes maximum musí splňovat pravidla FIP

3/ obecně platí, že lepší hodnocení dostane CM s příležitostným razítkem

4/ carte maximum, která vyhraje volbu nejlepší CM roku 2017, postoupí do soutěže o nejlepší CM světa

5/ tato carte maximum se fyzicky zasílá do soutěže bez možnosti navrácení zpět, proto je nutné mít nominované alespoň ve dvou vyhotoveních

Své výtvory mi zašlete na e-mail kancnyr(zavináč)volny.cz nejdéle do 28.2.2018. Po sestavení nominace budete vyzváni k volbě nejlepší z nich.
PK

Vladimír Suchánek - 85 let

Úctyhodný věk, 85 let, včera oslavil český malíř a grafik Vladimír Suchánek. 


Vladimír Suchánek je narozený ve znamení Vodnáře
známka pochází z emise Znamení zvěrokruhu,
kterou V. Suchánek výtvarně navrhl
příležitostné razítko připomíná výtvarníkovo 85. výročí narození

ze sbírky Martina Hlavatého

V letech 1952 - 1954 studoval obor výtvarná výchova na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze u profesorů Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Studia nedokončil, protože v roce 1954 přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v roce 1960 absolvoval v ateliéru užité grafiky profesora Vladimíra Silovského.
Dosud je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, plakátů, známkové tvorby a exlibris. Od roku 1995 je předsedou SČUG Hollar.
Od 70. let minulého století se věnuje zejména barevné litografii. Je autorem výtvarných návrhů řady českých poštovních známek.

pěkný pamětní list připravila Česká pošta
uměl bych si představit i analogickou pohlednici s
touto poštovní známkou a razítkem...

Uspořádal 149 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Za svou tvorbu získal celkem 27 významných cen. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu. Roku 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání Medaile Za zásluhy III. stupně. Žije a pracuje v Praze.
PK
zdroj: wikipedia.org

Výsledek soutěže o nejlepší maxikartu světa roku 2016

Konečně se můžeme seznámit s výsledkem volby o nejlepší maxikartu světa roku 2016.
14. ročníku soutěže se zúčastnilo 29 zemí světa. První místo obsadila maxikarta z Ruska s motivem chrámu Nejsvětější Trojice v Petrohradu.Druhé místo obsadila shodným počtem bodů maxikarta z Brazílie (železnice Serra do Mar Paranaense  - most São João)a maxikarta z Nizozemí (Z Ptačího ostrova Griend: Břehouš rudý).Třetí místo obsadila Čína s maxikartou znázorňující most.Nominační listinu všech zúčastněných zemí si můžete prohlédnout na odkazu zde.
Kompletní výsledky 14. ročníku soutěže najdete na odkazu zde.
PK

pondělí 12. února 2018

Pocta Jiřímu Boudovi, Jilemnice

U příležitosti vydání poštovní známky Tradice známkové tvorby - Jiří Bouda bylo na jilemnické poště používáno příležitostné razítko Pocta Jiřímu Boudovi, zobrazující seřaďovací mechanické návěstidlo.
V hojném počtu zájemců o razítko jsme se zde sešli, abychom vytvořili další pamětní pohlednice a maxikarty s tímto razítkem.


Více než hodinová zastávka na poště nakonec přinesla své ovoce. Z řady pohlednic opět vybírám Boudovu mašinku k výročí trati Pardubice-Liberec, Moldavskou dráhu a historické mašiny z emise Svět na kolejích vydané v roce 2017.
Za ukázky díky Zbyškovi Veselému.

PK

středa 31. ledna 2018

Tradice české známkové tvorby: Jiří Bouda

V sobotu 20. ledna se u příležitosti vydání poštovní známky, připomínající malíře a grafika Jiřího Boudu, konalo několik akcí. V prostorách ČD Lounge v Brně byla známka představena Českou poštou. Na akci se zájemci mohli vypravit ráno z Prahy vlakem Franz Schubert, kde mohli přímo ve vlaku známku zakoupit a získat na své zásilky kašetové razítko či podpis autorů poštovní známky - výtvarníka Vladimíra Suchánka a rytce Miloše Ondráčka.Přímo v místě konání akce v Brně byla připravena příležitostná poštovní přepážka používající příležitostné razítko s drážním návěstidlem.


reprint dobové pohlednice s motivem brněnského nádraží,
poštovní známkou a příležitostným razítkem s návěstidlem
ze sbírky Martina Hlavatého

Dosud jsem se nesetkal s analogickou pohlednicí s portrétem Jiřího Boudy, ale s řadou maxikaret a pamětních pohlednic, úzce souvisejících s železnicí...


ze sbírky Martina Hlavatého

Pěkná a tématem analogická pohlednice, je se známkou z roku 2009, připomínající 150. výročí Jihoseveroněmecké dráhy Pardubice -Liberec. Autorem poštovní známky a námětu pohlednice je Jiří Bouda. Tato pohlednice posloužila sběratelům i k vytvoření varianty ke známce 130 let Moldavské dráhy. 

ze sbírky Zbyška Veselého

Další známky jsou z emise Svět na kolejích, která zobrazuje ozubicovou a parní lokomotivu. Zde vzniklo nepřeberné množství variant, z nichž některé vyobrazuji.ze sbírky Zbyška Veselého

Historickou mašinkou ve výtvarném pojetí od Jiřího Boudy jsme začali a také skončíme. Známka, kterou Zbyšek použil, je z emise z roku 2000 s názvem Železnice roku 1900 a 2000.
Tím výčet maxikaret s mašinkami nekončí. Příště se podíváme na další, které sběratelé vytvořili s přílež. razítkem Pocta Jiřímu Boudovi na poště v Jilemnici.Martinovi i Zbyškovi díky za pěkné ukázky.

čtvrtek 4. ledna 2018

Maxikarty k 25. výročí vzniku České republiky

První lednová emise připomíná významné výročí - 25 let od vzniku České republiky. Na poštovní známce jsou zachyceny prvky českých státních symbolů.


Ve své současné státoprávní podobě vznikla 1. ledna 1993, přičemž navazuje na tradice státnosti Československa, Českého království, Českého knížectví a Velké Moravy, sahající do 9. století. Podle své ústavy je Česká republika parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem. Česko je vnitrozemský stát tvořený částmi historických českých zemí, které byly po dlouhá období svého dějinného vývoje součástí zemí Koruny české. Jsou to Čechy a Morava, k nimž byly roku 1920 připojeny i České Rakousy a České Slezsko. Hlavním městem České republiky je Praha.


Maxikarty v den vydání vytvořil na hradní a hlavní poště v Praze Martin Hlavatý. Za námět zvolil pohlednici s velkým státním znakem, pohled na Hradčany a českou vlajku. Díky za ukázku.


PK

úterý 2. ledna 2018

Maxikarty Betlémské světlo - Praha, Brno a Olomouc

V prosinci loňského roku používaly pošty Praha 1, Brno 2 a Olomouc 8 shodná příležitostná poštovní razítka s tématem Betlémského světla, známého jako plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozváženého skauty do řady zemí. 


S Betlémským světlem se nejčastěji setkáváme ve formě hořící svíce, proto nápad, jak zdokumentovat tuto událost, na sebe nenechal dlouho čekat.


S velkou pomocí kolegy Zbyška Veselého, který si dal za cíl navštívit všechny tři pošty, vznikla série pěkných analogických pohlednic.
Zbyškovi patří velký dík za realizaci.
PK

Analogická pohlednice k výročí založení Poštovního muzea

Pěknou analogickou pohlednici k výročí založení Poštovního muzea mi zaslal Zbyšek Veselý, který k příležitostnému razítku s poštovní trubkou vybral známku a pohlednici s pošťákem ze známkové emise Adventní čas.


Zbyškovi díky za ukázku a oceňuji i dobrý nápad.
PK

PF 2018 od Martina Hlavatého

Své PF 2018 mi na ukázku poslal Martin Hlavatý.Martin tentokrát zvolil známku vydanou ke 200. výročí poštovních schránek, ke které sehnal blahopřejnou pohlednici k novému roku s kominíčkem a stylizovanou poštovní schránkou. To vše opatřil příležitostným poštovním razítkem PF 2018, které v uplynulých dnech používala pražská hradní pošta.
Díky za ukázku.
PK

pátek 22. prosince 2017

Další maxikarty k vlastním známkám Mariny Richterové

Dne 21. prosince vyšla další řada maxikaret k vlastním známkám výtvarnice Mariny Richterové s názvem Japonský cyklus.


Vlastní známkový sešitek číslo 68 obsahuje 8 poštovních známek s názvy:

- Tanec v čínském kabátku
- Tajemný tanec
- Tajemství
- Tanec v korejském klobouku
- Portrét s copánky
- Chlapec s bílým vějířem
- Portrét v červené košili
- Haiku

Maxikarty vycházejí na pohlednicích o formátu C5 (162 x 229). Známky jsou opatřeny příležitostným poštovním razítkem s vyobrazeným kosatcem a latinským textem "NULLA DIES SINE LINEA" (Ani den bez řádku - tvorby).

Za ukázku děkuji Martinu Hlavatému.

PK

pondělí 18. prosince 2017

Vánoční pošta na Božím Daru

Letošní vánoční razítko z Božího Daru nese symbol adventního věnce. Adventní věnec je v západních křesťanských církvích pomůcka k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. 


Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více, v závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které se někdy také nazývají adventní věnce jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické adventní věnce se zavěšovaly na stuhách, od počátku 21. století je nahrazují věnce, které se kladou přímo na svátečně upravený stůl. Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje nový liturgický rok.

PK
zdroj: wikipedia.org

středa 22. listopadu 2017

Maxikarty ke 100. výročí České astronomické společnosti

Další listopadovou emisí je poštovní známka připomínající sté výročí založení České astronomické společnosti. Na známce je zachycena hvězdárna s noční oblohou.Česká astronomická společnost byla založena 8. prosince 1917. Je dobrovolným sdružením odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Cílem společnosti je dbát o rozvoj astronomie v Česku a vytvářet významné pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy.V den vydání byla poštovní známka slavnostně představena veřejnosti v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.V provozu zde byla i příležitostná přepážka používající příležitostné razítko, příležitostný A-POST a R-nálepky.
Námětem příležitostného razítka je budova brněnské hvězdárny a planetária s textem připomínajícím 100. výročí společnosti.
Maxikaret k této emisi se sešlo nepřeberné množství. Pro sběratele nebyl velký problém sehnat starší pohlednice s námětem různých hvězdáren, a tak mohla vzniknout řada variant s příležitostným i denním razítkem.
Zbyškovi i Martinovi díky za ukázky.
PK

Maxikarty z emise Umění: Norbert Grund a Taras Kruščynskyj

Ve středu 8. listopadu vyšly dvě poštovní známky z emise Umělecká díla na známkách, které představují uměleckou tvorbu českého malíře Norberta Grunda a předního českého fotografa Tarase Kruščynského.
Na poštovní známce připomínající malíře Norberta Grunda je zachycen obraz s názvem Pokušitel. N. Grund se narodil v roce 1717 a byl českým malířem pozdního baroka, respektive rokoka. Základ jeho díla tvoří malé kabinetní obrázky, nejčastěji žánrové, ale i krajinné či s biblickými náměty.


Druhá známková emise zobrazuje fotografii Tarase Kruščynského s názvem Schoulená. T. Kuščynskyj se narodil v roce 1932. Věnoval se zejména reklamní a portrétní fotografii a fotografování aktů.


Obě maxikarty vytvořil Martin Hlavatý. Při jejich tvorbě použil filatelistické poštovní razítko Známková tvorba pošty Praha 1.
Martine, díky za ukázky.
PK
zdroj: www.cpost.cz 

středa 8. listopadu 2017

Příležitostné razítko k 80. výročí KF Telč

K 80. výročí Klubu filatelistů Telč bylo od 2. listopadu 2017 používáno příležitostné poštovní razítko s motivem části historického centra města Telč pod lupou.

ze sbírky M. Hlavatého

Klub filatelistů Telč byl založen 5. listopadu roku 1937. Prvním předsedou byl JUDr. Emil Pavelka. V roce 1977 se stal předsedou klubu filatelistů Ing. Bohuslav Makovička, který ve funkci předsedy působí dodnes. V roce 2007 získal cenu města Telče za vynikající úspěch na Národní výstavě poštovních známek, nominaci na prestižní výstavu Praga 2008 a osobní přínos rozvoje filatelie na Telčsku.
Telč byla námětem poštovních známek několikrát. V roce 1954 byla vydána známka s námětem náměstí ve výtvarném pojetí od malíře Cyrila Boudy.


V roce 1966 známka  zobrazující část mariánského sloupu a velké podloubí. Posledním počinem je známka z roku 1994 vydaná v emisi  Krásy naší vlasti - UNESCO, která zobrazuje náměstí s historickými domy.


ze sbírky M. Hlavatého

V roce 2017 obdržel Klub filatelistů Cenu města Telče za dlouholetou propagaci města výstavní a sběratelskou činností. (zdroj informací: www.telc.eu)
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...