úterý 22. srpna 2017

Další varianty maxikaret k mašinkám...

... jsem včera obdržel od Zbyška Veselého. Zbyšek využil tematicky shodného poštovního razítka s námětem historické mašiny, které je k dispozici filatelistům, ale i široké veřejnosti, na poště u Masarykova nádraží.Na maxikarty Zbyšek použil pohlednice vydané Českou poštou a volně prodejné foto pohlednice vyobrazující ozubicovou lokomotivu RAKUŠANKA a parní lokomotivu SEDMA.Zbyšku, díky za pěkné ukázky.
PK

čtvrtek 10. srpna 2017

Pivovar Bernard - pivo jako šperk

Léto je nejen doba prázdnin, dovolených, výletů, odpočinku, sluníčka, zábavy, ale i posezení venku na čerstvém vzduchu se skvěle vychlazeným chmelovým mokem, naším národním pokladem, českým pivem.


Proto jistě celou řadu filatelistů, ale i laické veřejnosti potěšila zpráva, že Rodinný pivovar Bernard, v rámci své reklamní kampaně "Pivo jako šperk", nechal vydat arch vlastních poštovních známek, na nichž je pivo zobrazeno jako ozdobný doplněk člověka.
Na tuto informaci zareagoval i Martin Hlavatý, kterému se podařilo sehnat několik pohlednic vydaných pivovarem a vytvořit k nim maxikarty.
Jak jste si mohli všimnout, Martin také sehnal pohledy analogické k poštovním známkám. Dle informacích byly zdarma dostupné zákazníkům podnikových prodejen pivovaru. Protože již kampaň běží nějakou dobu, jsou pohlednice téměř rozdané. I tak si Martin dobře poradil a pořídil sadu pohlednic s pin-up girls propagujících "Bernardovy" oblíbené chmelové produkty...
Martine, díky za osvěžující obrázky!
PK

Sekce sběratelů CM vydává...

Sekce sběratelů analogických pohlednic vydala maxikartu k loňské poštovní známce z cyklu Umělecká díla na známkách s námětem obrazu Dvě ženy od malíře Jaroslava Krále. Maxikarta je opatřena denním razítkem s domicilem pošty Roudnice nad Labem, kde je obraz vystaven v Galerii moderního umění.


K dispozici pro všechny zájemce přihlášené k odběru maxikaret vydávaných sekcí.
PK

Adolf Absolon - 80 let

K připomínce krásného! 80. výročí narození známého a populárního výtvarníka Adolfa Absolona připravila v červenci Česká pošta příležitostné razítko s vyobrazenou stylizovanou zříceninou hradu s kořeny stromu, do jehož kmene je vepsaná číslice 80.Adolf Absolon stojí za řadou pěkných výtvarných návrhů českých poštovních známek, proto nebylo pro maximafilatelisty tak složité vybrat některou z jeho emisí a vytvořit analogickou pohlednici. Kolega Martin Hlavatý vytvořil z dlouhé řady z "jeho" známek několik pamětních pohlednic a maxikaret. Já z jeho příspěvku vybírám ty nejvýstižnější, s maximální analogií.
Martine, díky za ukázky.
Panu Adolfu Absolonovi přeji hodně zdraví a ještě spoustu namalovaných krásných obrazů a navržených známkových emisí. Vše nejlepší!

PK

Nové maxikarty České pošty a ještě něco navíc

Ve středu 7. června vyšly dvě oficiální maxikarty v nové emisi Svět na kolejích.

První emise představuje ozubicovou lokomotivu "Rakušanka", druhá emise vyobrazuje parní lokomotivu "Sedma". Maxikarty jsou opatřeny denním razítkem pošty Praha 1 v den vydání poštovních známek.
Na vydání známek s námětem železniční dopravy zareagoval i Martin Hlavatý, který nelenil a udělal si výlet do Kořenova, kde vytvořil několik maxikaret s poštovním razítkem kořenovské pošty.


Právě v Kořenově se tyto dvě lokomotivy letos v červnu poprvé sešly u příležitosti oslavy stého výročí parní lokomotivy Sedma.
Martinovi díky za ukázky.
PKúterý 11. července 2017

Velkolepé oslavy 500. výročí založení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

V sobotu 24. června proběhly v Mostě oslavy 500. výročí založení kostela Nanebevzetí Panny Marie.


bylo až neuvěřitelné kolik lidí si nechalo orazítkovat pohlednici
na obrazovou stranu, aby vytvořili maxikartu
u každé z nich jsem se pochopitelně snažil o pěkný otisk :-)

Oslavy probíhaly celý den jak uvnitř kostela, tak i v jeho přilehlém okolí. Pořadatelé nenechali nic náhodě a uspořádali pro návštěvníky velkolepou akci, jejíž program nabízel pět historických scén napříč stoletími, ukázky stavebních postupů, středověkou rybářskou loď, kostel, kapli, vyhlídkovou věž, dobové tržiště, kejklíře, vojáky, pěvecké sbory, šermířské souboje, sokolníky, pohyblivý model přesunu kostela, a v neposlední řadě také inauguraci poštovní známky. Na poštovní známce je znázorněna hvězdicovitá klenba střední lodi kostela, vnější obraz celého kostela v dolní části známky a náznaky fázování a kóty s parametry posunu vyjadřují jeho přesun v roce 1975.


V očekávání, že to jistě bude pěkná akce, jsem nalákal rodinu, že spolu podnikneme výlet do Mostu, kam jsme nakonec dorazili krátce po jedenácté hodině. Přípravy na oslavy již probíhaly v plném proudu, a tak jsme čas do začátku akce strávili prohlídkou blízkého okolí kostela a architektonicky netypického nového hřbitova.
Krátce po poledni jsme zavítali ke stánku České pošty, kde se to již hemžilo návštěvníky nejen z řad filatelistů. Na nátlak veřejnosti nakonec oproti plánu přepážka otevřela téměř o hodinu před plánovaným zahájením...


na akci se prodalo bezmála 1150 kusů poštovních známek s motivem kostela,
na 150 kusů obálek dne vydání a téměr 300 pamětních listů

Protože vím, jak to na příležitostných přepážkách běžně chodí, čekal jsem, že se situace postupem času uklidní a v pohodě si vybavím všechen filatelistický materiál. To jsem se ale pěkně zmýlil...

ze známých maximafilatelistů jsem
se na akci potkal s Martinem Hlavatým

Pracovnice příležitostné přepážky totiž nebyly připraveny na tak enormní zájem veřejnosti o poštovní známku a pamětní listy a nestíhaly obsluhovat fronty zájemců, které se na ně valily po vypuknutí akce ze všech stran.


rozměrná (formát větší A4) pohlednice zachycující starý Most
byla častým suvenýrem, který si lidé z akce odnášeli

Na dlouhé váhání nebyl čas, a tak jsem se nabídl, že budu zájemcům razítkovat příležitostným razítkem. V představě, že to přeci musí během hodiny opadnout jsem úpně vyřízený, ale plný zajímavých zážitků, opouštěl přepážku až po čtyřech hodinách, a to se fronta stále nezmenšovala.

ze sbírky Martina Hlavatého

ze sbírky Martina Hlavatého

Z výletu jsem si tak přivezl pouze jeden, zato unikátní, zážitek. Moje rodina to měla podstatně barevnější. Z nepřeberného množství zábavy a zajímavého programu si vybral každý. Tím se potvrdil fakt, že oslavy byly velmi dobře připravené a měly všem návštěvníkům co nabídnout.

nechyběl ani pěkný pamětní list, který se prodával kompletní
nebo byl součástí Krušnohorských novin,
k němu ale bylo zapotřebí dokoupit známku a pořídit razítko


PK

pátek 23. června 2017

200. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně

U příležitosti 200.výročí od založení Moravského zemského muzea v Brně vyšla ve středu 21. června poštovní známka s námětem části jeho budovy, na pozadí s katedrálním kostelem sv. Petra a Pavla.První návrhy na založení Moravského zemského muzea pochází z roku 1803.U zrodu muzea stáli Christian Carl André (1763–1831), moravský osvícenec, národohospodář, novinář, kancléř Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy, hrabě Josef Auersperg (1767–1829), právník absolvent Karlovy Univerzity v Praze, osvícenec, člen lóže svobodných zednářů, významný představitel moravské inteligence, podporovatel Hospodářské společnosti, gubernátor Antonín Bedřich Mitrovský (1770–1842), právník, vysoký státní úředník, který jako zemský hejtman zaštítil snahy o založení zemského muzea, díky němu muzeum získalo Biskupský dvůr v Brně jako svou první budovu a hrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt (1776–1836), osvícenecký vzdělanec a podnikatel v hornictví, hutnictví a zemědělství, ředitel Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy, který věnoval muzeu sbírky přírodnin a množství uměleckých předmětů.Dne 7. března 1816 předložili hrabě Auersperg spolu s hrabětem Salmem zemskému hejtmanovi Antonínu hraběti Mitrovskému pamětní spis vypracovaný na jejich popud Josefem Hormayerem, ve kterém poukázali na nezbytnost založení muzea. Rozhodnutím císaře Františka I. z 29. 7. 1817 bylo zřízeno jako součást Hospodářské společnosti. Veřejnost byla se založením muzea, které bylo nazváno na počest císaře Františkovo, seznámena 24. 3. 1818 vyhláškou moravsko-slezského gubernátora hraběte Antonína Bedřicha Mitrovského.Koncem června 1899 podepsal moravský zemský výbor s likvidačním výborem Hospodářské společnosti úmluvu o převedení muzea do zemské správy. Slavnostní předávací akt se uskutečnil 11. 1. 1900. Moravské zemské muzeum je druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v ČR.Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd. Kromě sbírkotvorné a vědecko-výzkumné práce pořádá muzeum výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost. Dne 13. 7. 1925 učinil tým Karla Absolona jeden z největších nálezů moravské archeologie. V popelišti pravěkého naleziště byla nalezena malá soška, světoznámá Věstonická Venuše.Věstonická Venuše se stala jedním z nejvzácnějších exponátů Moravského zemského muzea. (zdroj: cpost.cz)
Všechny maxikarty vytvořil Martin Hlavatý. Děkujeme za ukázky.
PK

Červnové události

Letošní červen je bohatý na různá příležitostná poštovní razítka, i na krásné nové emise poštovních známek, a to by nebylo, aby na tuto skutečnost nezareagovali naši skalní maximafilatelisté. Vezměme to tedy popořádku a připomeňme si, co všechno se za poslední měsíc událo.
V pátek 9. a v sobotu 10. června se v Litoměřicích konal VII. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky.

V sobotu 10. června se v prostoru Zadních Bahen u Strašic konal Den pozemního vojska Armády České republiky - BAHNA 2017.Již tradičně také patřila druhá červnová sobota v Praze muzeím a galeriím. Ta letošní nabídla zdarma vstup do 49 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 79 objektech, zajímavý program a jedinečnou atmosféru.

příležitostná poštovní přepážka byla zřízena
v prostorách Muzea MHD 

Od 16. června vystavuje v Poštovním muzeu výtvarník Jiří Slíva. Výstava je věnovaná populárnímu grafikovi, ilustrátorovi a humoristovi, který letos v červenci oslaví 70. narozeniny.

všechno nejlepší

Výstava s názvem Jiří Slíva - PostPoezie představuje nejen původní návrhy na známky, obálky prvního dne vydání a razítka, ale i výtvarníkovu volnou tvorbu, která se s tou poštovní často překvapivě prolíná.

Pro štěstí
personalizovaná známka z roku 2016 

Součástí expozice jsou litografie, kresby, plastiky a série poštovních básní, kterou Jiří Slíva složil pro tuto příležitost.

oblíbený turista nesmí ve výčtu
Slívových známek chybět 

Nejen s autorovou poesií se bude možné seznámit i v mimořádně vydané brožuře, kterou Poštovní muzeum k výstavě vydalo. Výstava potrvá do 1. října 2017.
Za všechny ukázky děkuji Martinu Hlavatému.

PK

čtvrtek 22. června 2017

Maxikarta Moravské zemské muzeum v Brně

Níže uveřejňuji maxikartu z Brna, jako první vlaštovku, kterou mi poslal kolega Jiří Hanáček.


Jiří byl, jako Brňák, logicky první, který si hned v den emise na PostMerkuru vystál pěknou frontu, aby zakoupil poštovní známku připomínající 200. výročí Moravského zemského muzea v Brně. Na přepážce ji pak nechal orazítkovat filatelistickým razítkem, a tak vytvořil analogickou pohlednici. Že nebylo razítko příležitostné, to přeci nevadí. Vznikla tak pěkná varianta. O to příležitostné, se určitě postarají další kolegové...
Jiřímu patří dík za pěknou ukázku.

PK

středa 21. června 2017

Dobrá koczka, která nemlsá

Dne 31. května představilo Poštovní muzeum ve svých prostorách výstavu Václav Hollar: rytiny a známky. Tvorba Václava Hollara, do jehož osudu se ve velké míře promítl neklid a nestabilita, které zmítaly Evropou v době třicetileté války, byla námětem již mnoha výstav. Výstava, která se nyní koná v Poštovním muzeu, představuje jeho dílo ve spojitosti se známkovou tvorbou.

Václav Hollar na maxikartě z roku 1953

Na výstavě jsou představeny všechny vydané emise známek s hollarovskou tematikou, pamětní listy, liniové rozkresby i rytecké destičky.

portrét Albrechta Dürera od Václava Hollara
ze sbírky Martina Hlavatého

Její součást rovněž tvoří Hollarovy grafiky, zapůjčené Národní galerií v Praze a Vlastivědným muzeem v Šumperku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například Hollarův známý cyklus Čtyř ročních dob jak v podobě grafiky, z níž rytec při své práci vychází, tak i výsledných známek. K vidění bude rovněž návrh známky Jana Kavana, která vyjde v září letošního roku a připomíná 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výstava potrvá do 1. října 2017. (zdroj: Tisková zpráva Poštovního muzea, www.postovnimuzeum.cz)
K výstavě bylo připraveno příležitostné poštovní razítko s hlavou kočky, jenž pochází ze známého Hollarova leptu s názvem Dobrá kočka, která nemlsá z roku 1646.


Razítko posloužilo filatelistům k vytvoření analogie se známkami Kočky z roku 1999, byť tyto známky přímo s umělcem nesouvisí. Pamětní pohlednice vytvořil Zbyšek Veselý. Oběma kolegům díky za ukázky.
PK
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...